Kategorie

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.chodniki.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.chodniki.com jest prowadzony przez firmę:

Firma Handlowa KABIS Bożena Kędziora
Łuszczów I 73
20-258 Lublin
NIP: 946-154-99-58
REGON: 431279511
wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7732 - Urząd Miasta Świdnik

3. Adres do korespondencji, zwrotów oraz reklamacji:

F.H KABIS
ul. Elektryczna 17
21-040 Świdnik
(81) 866-07-02
info@dywany.lublin.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.chodniki.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, F.H. KABIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą przyjmowane.

10. F.H. KABIS zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.chodniki.com (polska wersja językowa) są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. F.H. KABIS wystawia fakturę VAT na każdy zakupiony towar, w przypadku braku otrzymania dokumentu zakupu w przesyłce, prosimy o kontakt - zostanie wygenerowany duplikat.

13. Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie paczki w momencie odbioru od dostawcy. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych przesyłki (np. rozerwania, zgniecenia, stłuczenia) muszą być potwierdzone spisanym protokołem w momencie dostawy przesyłki.
 
14. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.

15. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest odebranie towaru w jednym z naszych sklepów.

III. Procedura zwrotów oraz reklamacji - prawo do odstąpienia od umowy

15. Dokonując zakupu w sklepie www.chodniki.com wyrażacie Państwo zgodę w przypadku zwrotu towaru na odesłanie otrzymanej od Państwa płatności, na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

16. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

17. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

18. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - F.H KABIS, ul. Elektryczna 17, 21-040 Świdnik, (81) 751-21-90; (81) 751-26-34; info@dywany.lublin.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

19. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest pod adresem https://chodniki.com/odstapienie.pdf

20. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

21. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

22. Proszę odesłać lub przekazać nam produkt pod adresem F.H KABIS DYWANY ŁUSZCZÓW, ul. Elektryczna 17, 21-040 Świdnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Prosimy w przypadku odesłania o użycie takich samych lub podobnych opakowań zewnętrznych, jakie były zastosowane w otrzymanej przesyłce.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Innymi słowy nie jest możliwy zwrot produktów takich jak np.: chodniki, maty antypoślizgowe, wykładziny dywanowe oraz PCV cięte z rolki wg. indywidualnych zamówień jak również nie jest możliwy zwrot produktów sprowadzanych prosto od producentów wg. indywidualnych zamówień - w przypadku takich produktów jest to zawsze dokładnie sprecyzowane w opisie.

IV. Informacje dodatkowe

24. Dane osobowe klienta wykorzystywane są również w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta:
DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10
General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul. Tęczowa 10, Głuchowo (62-052), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000005009, NIP 785-15-61-831.
A także podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie chodniki.com transakcjach:
TrustMate S.A, z siedzibą we Wrocławiu, Bartoszowicka 3( 51-641), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS0000737597, NIP:8971854393.

25. Dane osobowe klienta, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w chodniki.com, są przekazywane:
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. oraz PayPro S.A płatności za nabyte w chodniki.com produkty, niezwłocznie po wyborze przez klienta w chodniki.com sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

27. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Śledź nas na Facebooku